Damekoret Ekko

Damekoret Ekko er et kor for sangglade kvinder i alle aldre, der for det meste synger trestemmigt. Er du interesseret i at være med, skal du blot ringe til dirigent Bodil Gormsen eller møde op på Høje Kolstrup Skole. Se tid og sted i opslaget til højre.

Nye medlemmer optages ved sæsonstart i august og efter nytår i januar. Du er velkommen, også selv om du ikke tidligere har sunget i kor.

For at blive optaget i koret skal du kunne synge rent. Nye medlemmer skal til en stemmeprøve. Prøven er helt uformel og aflægges hos korlederen. Her vurderer korlederen, hvilken stemmegruppe du tilhører.

Koret er medlem af Grænsekorene og dermed af Danske Folkekor.

De enkelte kormedlemmer kan efter eget valg og med egenbetaling deltage i Grænsekorenes fællesarrangementer og/eller i andre korarrangementer, work-shops osv. der tilbydes.


Kopi af korets oprindelige logo, broderet af et kormedlem


Sæsonstart 2023-2024
Torsdag, den 31. august starter Damekoret EKKO på den nye sæson efter en dejlig sommer med masser af varme. 

Vi kan nu se frem til en lang vinter, hvor vi sædvanen tro starter med at øve hen imod vores traditionsrige julekoncert, der i år afholdes i Høje Kolstrup Kirke, torsdag den 14. december. 
Inden da har vi dog lige et par sangaftener ude i byen, hvor vi skal optræde for Inner Wheel, tirsdag den 26. september. Torsdag den 30. november, besøger vi Møllemærsk og synger for og med beboerne. Vi glæder os til at underholde med nogle gode sange, og håber at beboerne også har lyst til at synge med os. Der er endnu et arrangement i planlægningsfasen, som ikke ligger helt fast endnu. 

Efter nytår går vi så i gang med at øve henimod vores forårskoncert, og der vil nok komme nogle nye sange på programmet. Det glæder vi os til - både at synge nogle gammelkendte, og at blive udfordret med nogle nye. 

Ved korets seneste generalforsamling, blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer i korets bestyrelse, og koret har efterfølgende konstitueret sig med en ny formand. 

Bestyrelsen består nu af følgende personer:
Birthe Poulsen, Greta Jepsen, Karen Margrethe Andersson, Bodil Asmussen og Anne-Mette Hagen Jensen. Suppleant er Marianne Bertelsen.